Mistä siirtohinta muodostuu

 

Siirtolaskun hintaan suhteessa myyntilaskuun vaikuttaa myös verot ja kantaverkkomaksut

Siirtolaskuilla perittävien verojen osuus on kasvanut arvonlisä- ja sähköverojen korotusten myötä.

Sähkön siirto on Suomessa erittäin tiukasti säänneltyä

Siirtoyhtiöiden hinnoittelua valvoo Energiavirasto. Valvonta perustuu neljän vuoden jaksoihin ja siirtohinnoissa peritty ylihinta tulee aina palauttaa asiakkaalle.

Sähkonsiirron hinnoittelu Energiateollisuus ry.