Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla salama, kuvaa Seiverkkoja

Seiverkot Oy

Seiverkot är ett elnät företag, som behandlar distiribution av el och elnät i ett centrum region av Seinäjoki. Seiverkot är ett dotterbolag till Seinäjoen Energia Oy.

Affärsverksamhet av elnät företagen är ransonerad affärsverksamhet som är beroende på tillåtelse. Måttlig prissättande på förflyttning av styrka via elnät företagen är kontrollerad av Finska Energi Myndighet.

Seiverkot handlar

  • distribution av el
  • Nät planering, konstruktion, utveckling och underhåll
  • Operation och fel service
  • Underhåll och konstruktion av gatubelysningar