Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla salama, kuvaa Seiverkkoja

Verkkopalveluhinnasto

Verkkopalveluhinnasto  1.7.2021 alkaen

Verkkopalvelu yksiaikainen

Sulakekoko Perusmaksu alv 24 %
1 x 35 A4,39 €/kk
3 x 25 A
6,67 €/kk
3 x 35 A
9,22 €/kk
3 x 50 A13,17 €/kk
3 x 63 A16,77 €/kk

Siirtomaksu                        3,21 snt/kWh

Verkkopalvelu kaksiaikainen

SulakekokoPerusmaksu alv 24 %
3 x 25 A
13,17 €/kk
3 x 35 A17,56 €/kk
3 x 50 A24,59 €/kk
3 x 63 A29,86 €/kk

Siirtomaksut
Päiväsiirto (klo 7-22)       2,69 snt/kWh
Yösiirto      (klo 22-7)        1,69  snt/kWh

Verkkopalvelu vuodenaika

Sulakekoko Perusmaksu alv 24 %
3 x 25 A13,17 €/kk
3 x 35 A 17,56 €/kk
3 x 50 A24,59 €/kk
3 x 63 A29,86 €/kk

Siirtomaksut
Talviarkipäivä (1.11-31.3 ma-la klo 7-22)        3,53 snt/kWh
Muu aika                                                                     1,69  snt/kWh

Verkkopalvelu pienjänniteteho

 Alv 0 %
Perusmaksu 34,00 €/kk
Tehomaksu1,28 €/kW/kk
Loisteho2,55 €/kvar/kk

Siirtomaksut
Päiväsiirto (klo 7-22)       1,62 snt/kWh
Yösiirto      (klo 22-7)        1,15  snt/kWh

Verkkopalvelu keskijänniteteho

 Alv 0 %
Perusmaksu113,33 €/kk
Tehomaksu 1,06 €/kW/kk
Loisteho 2,13 €/kvar/kk

Siirtomaksut
Päiväsiirto (klo 7-22)       1,36 snt/kWh
Yösiirto      (klo 22-7)        0,94  snt/kWh

Verkkopalvelu tilapäinen

 Alv 24 %
Perusmaksu 11,41 €/kk

Siirtomaksu                        6,54 snt/kWh

 

Verkkopalvelumaksu

Verkkopalvelumaksulla eli sähkön siirtomaksulla huolehdimme sähköenergian siirtämisestä tuotantolaitokselta asiakkaalle, tarjoamme sähkönkulutuksen mittauksen ja vikapäivystyksen vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri sekä rakennamme, uudistamme ja kunnossapidämme sähköverkostoa.

Jos näissä ehdoissa ei ole toisin mainittu, sovelletaan voimassaolevia yleisiä verkkopalveluehtoja.

Verkkopalvelutuotteet

Verkkopalvelutuotteitamme ovat sulakepohjaiset yksi- ja kaksiaikainen verkkopalvelu sekä vuodenaikaverkkopalvelu ja tehomaksun sisältävät pienjännite- ja keskijänniteteho verkkopalvelut. Voit valita tuotteistamme sähkönkäyttöösi parhaiten soveltuvan tuotteen. Tuotetta voit vaihtaa kerran 12 kuukauden aikana. Kaikissa verkkopalveluissa perusmaksut ovat mittauspaikkakohtaisia. Laskujen maksuaika on 14 päivää.

Kaksiaikaisen- ja tehoverkkopalveluiden yöaika on kello 22–07 ja päiväaika kello 07–22. Vuodenaikaverkkopalvelun talviarkipäiväaika on 1.11.– 31.03. maanantaista lauantaihin kello 07-22.

Verkkopalvelut sulekeasiakkaille

Yksiaikainen sopii usein kerros- ja rivitaloasuntoihin sekä omakotitaloihin, joissa ei ole sähkölämmitystä. Sähköenergia (snt/kWh) on sama riippumatta vuorokauden ajasta ja vuodenajasta.

Kaksiaikainen on sopiva silloin, kun lämmitysmuoto on sähkölämmitys tai varaava sähkölämmitys. Sähköenergia (snt/kWh) on edullisempi yöaikaan. Kaksiaikainen verkkopalvelu edellyttää, että Seiverkot Oy:llä on oikeus tilapäisesti keskeyttää sähköntoimitus voimassaolevien yleisten sähköntoimitusehtojen mukaisesti lämmitystarkoituksiin tai erikseen sovittuun muuhun normaalisti käytössä olevaan sähkötehoon, jonka määrä tulee olla vähintään 20 W rakennuksen tilavuuskuutiometriä kohti. Kaksiaikaisen verkkopalvelun  käyttö edellyttää lisäksi Seiverkot Oy:n vaatimuksen mukaista sähkökeskuksen vuorottelu- ja rajoituskytkentää.

Vuodenaikaverkkopalvelu soveltuu tuotteeksi silloin, jos talviaikana sähkölämmitystä on mahdollista täydentää muilla vaihtoehdoilla. Vuodenaikaverkkopalvelun ehdot ovat samat kuin kaksiaikaisella verkkopalvelulla.

Verkkopalvelut tehomaksuasiakkaille

Pienjänniteteho sopii asiakkaille, mikäli sähköä käytetään paljon pienjänniteverkossa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kaupat, maatilat, tuotantoyritykset ja teollisuus. Pienjännitetehossa sulakekoko on suurempi kuin 63 A.

Suurjänniteteho sopii isoille teollisuusasiakkaille, jotka kuluttavat sähköä paljon keskijänniteverkossa.

Tehon laskutus perustuu mittauspaikkakohtaisesti kuukausittain mitattuun suurimpaan tuntitehoon. Loistehon laskutus perustuu mittauspaikkakohtaisesti kuukausittain mitattuun suurimpaan loistuntitehoon. Loistehon ilmaisosuus on 20 % saman kuukauden suurimman pätötuntitehon määrästä. Loistehon syöttäminen Seiverkot Oy:n sähköverkkoon on sallittua vain erikseen sovittaessa.

Tilapäinen verkkopalvelu on tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön. Tilapäinen työmaasähkö tilataan yleistietolomakkeella, joka lähetetään osoitteeseen seiverkot@sen.fi. Työmaakeskuksen voi halutessaan vuokrata Seiverkot Oy:ltä tai käyttää omaa tai sähköurakoitsijan keskusta. Seiverkot Oy perii vuokran työmaakeskuksesta hinnaston mukaan. Lisäksi työmaakeskuksen kiinnityksestä ja irrotuksesta peritään aina hinnaston mukainen kertamaksu.

Toimitusaika on kaksi viikkoa siitä, kun Seiverkot Oy on vastaanottanut yleistietolomakkeen.

Sähkövero

Hinnat voimassa 1.1.2021 alkaen:

Sähköveroluokkaan 1 kuuluvat kotitaloudet, julkinen sektori, maataloussektori sekä palvelutoiminnot.
Energiavero+huoltovarmuusmaksu on 2,79372 snt/kWh/sis alv 24 % luokassa 1.

Sähköveroluokka 2 on tarkoitettu teollisuudelle ja kasvihuoneille.
Energiavero+huoltovarmuusmaksu on 0,07812 snt/kWh/sis alv 24 % luokassa 2.

Hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron.