Sähköliittymän toimitusta koskevat ohjeet

Sähköliittymän toimitusohjeet koskevat liittyjiä, rakentajia, sähkösuunnitelijoita ja sähköurakoitsijoita. Liittymissopimus tehdään kirjallisena Seiverkot Oy:n ja liittyjän kesken jokaisesta sähköverkkoon liitettävästä kohteesta. Sopimusta varten tulee liittyjän antaa mm. seuraavat tiedot:

  • liittyjän nimi, osoite ja henkilötunnus
  • liittymän sijainti, kohteen asemapiirros
  • liittymän tiedot: pienjännitteellä pääsulakkeen koko
  • liittymän toivottu toimitusajankohta: toimitusaika n. kaksi viikkoa vyöhykkeellä yksi

Liittymismaksua vastaan Seiverkot Oy toimittaa liittymissopimuksessa sovitun suuruisen liittymän kohteena olevan tontin rajalle, mikä on normaali liittymispiste.

Liittymismaksu määräytyy Seiverkot Oy:n hinnaston mukaan. 

Liittymisjohdon kytkentä

Seiverkot Oy suorittaa aina liittymisjohdon kytkennän sähköverkkoon.

Liittyjän sähköasennusten verkkoon liittämisen ehtona on, että liittymissopimus on voimassa ja liittyjän käyttöönotettavat sähköasennukset on tarkastettu asianmukaisesti.

Sähköasennukset tehneen sähköurakoitsijan kuuluu hoitaa tarkastus ja pöytäkirja on esitettävä kytkentää hoitavalle asentajallemme.

Vanhan liittymän uudelleen käyttöönotto

Perimme vanhan liittymän uudelleen käyttöönotosta palveluhinnaston mukaisen hinnan.

 

Kuvaa klikkaamalla pääset lukemaan ohjeet: