Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla salama, kuvaa Seiverkkoja

Kaivuutyöohje

Ohje sähkökaapeleiden lähellä työskentelystä

Noudata tätä ohjetta. Näin varmistat turvallisen työn ja vältät vahingot!

Ensisijaisen tärkeää on aina ennen kaivuutyöhön ryhtymistä selvittää, onko alueella sähkökaapeleita.

Sähkömarkkinalain 110 §:n mukaan tämä on kaivajan velvollisuus: ”Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön, verkonrakennustyöhön tai muuhun sähkökaapeleiden läheisyydessä tapahtuvaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on työturvallisuuden varmistamiseksi ja vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella sähkökaapeleita.”

Varmista turvallinen toiminta sähkökaapelin läheisyydessä huomioimalla seuraavat asiat

1. Ennen työn aloittamista:

· Selvitä kaivuualueella olevien sähkökaapeleiden tai muiden johtojen sijainti hyvissä ajoin. Saat sähkökaapeleiden sijaintitiedon Seiverkot Oy:stä.
· Hanki ajan tasalla oleva kaapelikartta. Älä käytä vanhoja kaapelikarttoja!
· Pyydä sähköverkkoyhtiöltä ohjeet kaapelien lähellä työskentelystä ja tarvittaessa kaapelinäyttö.
· Kaapelinäyttö on tilattava vähintään 2 työpäivää ennen työn aloittamista. Kiireellisten sekä hätätilanteiden osalta menetellään tapauskohtaisesti.

Muista, että sähkökaapeleiden lisäksi on selvitettävä myös muut maanalaiset rakenteet!

2. Työn aikana:

· Älä missään olosuhteissa siirrä kaapeleita tai kaapeliputkia omatoimisesti.
· Lähesty kaapelia aina varovasti ja paikanna/paljasta se ensin käsikaivuna.
· Huomioi kaapelikartan ja -näytön toleranssit.
· Huomioi, että kaapelit voivat sijaita normaalista poikkeavassa syvyydessä ja että samalla reitillä voi olla useita kaapeleita
· Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita tai kaapeleita ei ole merkityssä kohdassa, ilmoita asiasta heti sähköyhtiölle ja pyydä ohjeita.
· Huomioi myös työkohteen lähellä olevat ilmajohdot ja pylväät.

3. Jos varotoimenpiteistä huolimatta osut sähkökaapeliin:

· Työkoneen kuljettaja: Siirrä työkoneen kauha pois kaivannosta, älä poistu ohjaamosta.
· Lapiomies: Poistu välittömästi kaapelin vauriokohdasta tasajalkaa hyppien tai loikkien siten, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Vaurioituneessa kaapelissa voi olla jännite, tai siihen voi tulla jännite uudelleen.
· Ota välittömästi yhteys Seiverkot Oy:n vikapalveluun, vaikka kaapeli ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut.
· Varmista, etteivät sivulliset pääse lähelle kaivantoa.

Seiverkot Oy yhteystiedot

VIKAPALVELU 24/7 06-4231 253

Kaapelinnäyttö 0207 601 365
Liikennevaloviat 0207 601 333
Katuvaloviat 0207 601 333

Voit lukea, miten menettelet pitkän sähkökatkon aikana pahasti poikki.

Energiateollisuuden sivuilta voit tarkastaa koko Suomen sähkökatkotilanteen.