Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla salama, kuvaa Seiverkkoja

Sähköliittymä

Liittymissopimus

Liittymissopimus tehdään kirjallisena Seiverkot Oy:n ja liittyjän kesken jokaisesta sähköverkkoon liitettävästä kohteesta. Sopimusta varten tulee liittyjän antaa esimerkiksi seuraavat tiedot:

• liittyjän nimi, osoite, henkilötunnus ja puhelinnumero

• liittymän sijainti, kohteen asemapiirros

• liittymän tiedot: pienjännitteellä pääsulakkeen koko

• liittymän toivottu toimitusajankohta: toimitusaika n. kaksi viikkoa vyöhykkeellä yksi

Liittymismaksua vastaan Seiverkot Oy toimittaa liittymissopimuksessa sovitun suuruisen liittymän kohteena olevan tontin rajalle, mikä on normaali liittymispiste.

Liittymismaksu määräytyy Seiverkot Oy:n hinnaston mukaan.

Liittymän tilauksen voit tehdä joko yleistietolomakkeella tai puh. 020 335 335 klo 9-15.

Liittymisjohdon kytkentä verkkoon

Seiverkot Oy suorittaa aina liittymisjohdon kytkennän sähköverkkoon.

Liittyjän sähköasennusten verkkoon liittämisen ehtona on, että liittymissopimus on voimassa ja liittyjän käyttöönotettavat sähköasennukset on tarkastettu asianmukaisesti.

Sähköasennukset tehneen sähköurakoitsijan kuuluu hoitaa tarkastus ja pöytäkirja on esitettävä kytkentää hoitavalle asentajallemme