Sähköveroilmoitus

Sähkövero

Sähkön siirtomaksuihin lisätään sähköveroluokan mukainen sähkövero, jonka sähköverkkoyhtiö tilittää valtiolle. Veroluokka I on yleinen ja veroluokka II on teollisuudelle ja kasvihuoneviljelyyn tarkoitettu. Veroluokka I 2,7937 snt/ kWh ja veroluokka II 0,8717 snt/kWh, hinnat sisältävät alv:n 24 %. Veroluokka I 2,2530 snt/kWh ja veroluokka II 0,7030 snt/kWh, hinnat ilman alv:a.

Sähköveroluokka II

Veroluokan II veroa suoritetaan teollisuudessa ja konesaleissa käytetystä sähköstä. Teollisuudella tarkoitetaan tavaran valmistusta ja jalostusta teollisesti; teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teolli­suuteen kuulumattoman tukitoiminnan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityk­sen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon. Teollisuu­teen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely.

Teollisuudeksi katsotaan laitos tai yritys, jonka pääasiallinen toimiala kuuluu Tilastokeskuksen vuonna 2008 tekemän toimialaluokituksen pääluokkaan C (TOL 2008). Teollisuudeksi katsotaan myös kaivosten ja teollisuuden yhteydessä oleva malmien ja mineraalien rikastaminen.

Valmisteverotuslain mukaan II-veroluokan sähköä käyttävien teollisuusyritysten tulee myös rekiste­röityä. Valmisteverotuksen valtiontukien julkaisu- ja seurantajärjestelmään ja ilmoittaa tarvittavat tie­dot tukiviranomaiselle. Lisätietoa https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uu-tiset/2017/valtiontuensaajien tulee rekisteroitya.

Jos kuulut sähköveroluokka II

Mikäli loppukäyttäjä katsoo kulutuksen kuuluvan sähköveroluokkaan II, niin siitä tulee ilmoittaa verkkoyhtiölle, joka toimii sähköverovelvollisena ja välittää sähköveromaksut tullille. Sähköener­gian toimittajalla/myyjällä ei ole merkitystä. Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta vuodelta sekä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta.

Seiverkot Oy/Seinäjoen Energia ei tee sähköveroluokkapäätöksiä, vaan ainoastaan kirjaa saapuneet ilmoitukset ja toimii niiden pohjalta. Asiakkaat ovat itse vastuussa veroluokkailmoituksestaan vero-viranomaisille. Mikäli on epäselvää, mihin veroluokkaan loppukäyttäjä kuuluu, niin asiaa voi tiedus­tella Verohallinnon valmisteveroneuvonnasta (p. 029 497 154)

Sähköveroluokkaan II kuuluvien yritysten on rekisteröidyttävä, lisätietoja osoitteesta: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon esittely/uutiset/uutiset/2017/valtiontu-ensaajien tulee rekisteroitya /

Ilmoituslomake

Mikäli katsotte sähkönkulutuksenne kuuluvan sähköveroluokkaan II, palauttakaa alla oleva lomake täytettynä ja virallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Seinäjoen Energia Oy, Varastotie 5, 60100 Seinäjoki tai skannattuna osoitteeseen asiakaspalvelu@sen.fi.

Tästä voit tulostaa sähköveroilmoituksen.pdf.