Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla salama, kuvaa Seiverkkoja

Sähköpulaa

Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa joka hetki. Sähköpulassa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta, jolloin sähkönkäyttöä joudutaan rajoittamaan ja jopa katkomaan alueellisesti.

Fingridillä, eli Suomen kantaverkkoyhtiöllä, on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta.

Seiverkot Oy:lla on varautumissuunnitelma sähköpulatilannetta varten. Mikäli sähköpulan takia sähkönkäyttöä pitää rajoittaa, Seiverkot irtikytkee kulutusta Fingridin ohjeiden mukaisesti.

Käytännössä tämä tarkoitaa, että Seiverkot Oy:n jakelualueella tulee olemaan alueellisia sähkökatkoja, jotka kestävät kaksi tuntia asiakasta kohden. Sähkökatkojen sijaintia kierrätetään kahden tunnin välein niin kauan, kunnes sähköpula on ohi.

Sähköpulan vuoksi tehtävien sähkönkulutuksen irtikytkentöjen ulkopuolelle jää sairaala.  Muut yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet huomioidaan mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan.

Pyrimme ilmoittamaan sähkönjakelun rajoituksista Seiverkot Oy:n ja Seinäjoen Energian nettisivuilla, sekä Seinäjoen Energian some-kanavilla. Sähköpulatilanteessa Työ- ja elinkeinoministeriö ja Fingrid myös tiedottavat asiasta.

On hyvä muistaa, että sähkökatkot ovat mahdollisia muissakin olosuhteissa kuin sähköpulassa esimerkiksi teknisten vikojen tai sääilmiöiden aiheuttamien häiriöiden vuoksi. Tämän vuoksi kuluttaja-asiakkaiden kuin yhteiskunnan toiminnankannalta kriittisten toimijoiden on tärkeää varautua sähkökatkoihin.

Lisätietoa sähkökatkoihin varautumisesta: