Energiayhteisö helpottaa itse tuotetun sähkön hyödyntämistä

7.3.2023 | Ajankohtaista

Taloyhtiöt, joilla on omaa sähköntuotantoa esimerkiksi aurinkovoiman muodossa, saavat nyt tuottamansa sähkön monipuolisemmin käyttöön perustamalla energiayhteisön.

Energiayhteisön perusajatuksena on, että yhteisö hankkii esimerkiksi kerros- tai rivitaloon oman tuotantolaitteiston. Lisäksi taloyhtiössä päätetään jokaiselle asunnolle prosenttiosuus, jonka perusteella ylijäämäsähkö tai siitä saatavat hyödyt jaetaan yhteisön jäsenten kesken.

”Aikaisemmin taloyhtiön oman voimalaitoksen tuotantoa pystyi hyödyntämään pelkästään kiinteistösähköön, kuten taloyhtiön yhteisiin tiloihin tai valaistukseen. Energiayhteisön perustaminen mahdollistaa sähkön käyttämisen myös asunnoissa ja liiketiloissa”, kertoo sähköverkkoyhtiö Seiverkkojen verkkopäällikkö Janne Paavola.

Ylijäämäsähkö voidaan jakaa yhteisön jäsenille laskennallisesti ilman sähkömittareiden kytkentämuutoksia. Esimerkiksi aurinkopaneelit kytketään tyypillisesti kiinteistön sähkömittarin taakse, jolloin ylimääräistä sähkömittaria ei tarvita. Tuotantolaitoksen hankinnassa on hyvä huomioida liittymän sulakekoko. Sähköurakoitsijat tai laitetoimittajat osaavat ohjeistaa asiassa.

Taloyhtiöiden ohella energiayhteisön voi perustaa myös niin kutsuttu aktiivisten asiakkaiden ryhmä. Energiayhteisö on oikeustoimihenkilö (Asunto-osakeyhtiö, osakeyhtiö, rekisteröity yhdistys), kun taas aktiivisten asiakkaiden ryhmä ei ole. Aktiivisten asiakkaiden ryhmä voi pitää sisällään niin kuluttaja-asiakkaita kuin yritysasiakkaita, kuten liikekiinteistöjä. Oli kyse sitten taloyhtiöstä tai ryhmästä, tulee niiden jakaa yhteinen sähköliittymä. Energian jako näissä kahdessa yhteisössä toimii samalla tavalla.

Alueellisen jakeluverkon, Seinäjoen kantakaupungin tapauksessa Seiverkkojen, tehtävänä on vastaanottaa ja välittää energiayhteisön tiedot valtakunnalliseen Datahub-järjestelmään. Datahubissa tapahtuu energiayhteisölaskenta sekä netotus, jonka avulla kulutuksesta vähennetään tuotetun energian määrä.

Voit lukea lisää netotuksesta tästä artikkelista.

 

Askelmerkit energiayhteisön perustamiseen

 • Taloyhtiö tutustuu energiayhteisöön ja sen perustamiseen.
 • Taloyhtiön hallitus tekee tarvittavat kartoitukset ja kilpailuttaa tuotantolaitteiston.
 • Taloyhtiön yhtiökokous päättää energiayhteisön perustamisesta sekä tuotantolaitteiston hankinnasta. Päätös ei vaadi taloyhtiön kaikkien osakkaiden hyväksyntää. Kaikkien taloyhtiön asukkaiden ei ole pakko liittyä energiayhteisöön eivätkä he tällöin osallistu myöskään tuotantolaitoksen hankintakuluihin.
 • Energiayhteisö päättää myös hyvityslaskennasta, eli miten voimalaitoksen tuotanto lasketaan ja jaetaan. Jakotapoja on kaksi:
  • Vaihtoehto 1 (SMA): Jos tuotantoa jää kiinteistöltä yli, jaetaan se huoneistojen käyttöön energiayhteisössä määriteltyjen jakosuhteiden perusteella, yleensä siinä suhteessa kuin osakkaat maksavat yhtiövastikkeita. Jos jako-osuudet noudattavat muuta periaatetta, tulee ne kirjata yhtiöjärjestykseen. Jos huoneisto ei käytä kaikkea sille osoitettua tuotantoa, taloyhtiö myy ylituotannon valitsemalleen sähköyhtiölle. Näin voi käydä esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä, kun kulutus huoneistossa on vähäistä. Taloyhtiön tulee tehdä ylijäämäsähkön myynnistä sopimus valitsemansa myyjäyhtiön kanssa.
  • Vaihtoehto 2 (SMB): Jos huoneisto ei käytä kaikkea tuotantoa, joka sille kuuluu jako-osuuden mukaisesti, myy huoneisto sen valitsemalleen sähkönmyyjäyhtiölle. Tämän vuoksi jokaisen energiayhteisöön kuuluvan tulee tehdä erikseen ylijäämäsähkön myyntiä varten sopimus valitsemansa myyjäyhtiön kanssa.
 • Urakoitsija asentaa voimalaitoksen, ja ilmoittaa siitä sähköverkkoyhtiö Seiverkoille. Seiverkot antaa kytkentäluvan, jonka myötä voimalaitos voidaan ottaa käyttöön.
 • Isännöitsijä tai energiayhteisön edustaja tekee sopimuksen ylijäämäsähkön myynnistä valitsemansa sähkönmyyntiyhtiön kanssa.
 • Energiayhteisön edustaja, kuten isännöitsijä tai hallituksen valtuuttama henkilö, tekee ilmoituksen energiayhteisön perustamisesta Seiverkoille joko sähköpostitse, kirjeitse tai tuomalla sen paikan päälle. Seiverkkojen yhteystiedot löydät täältä. Ilmoitus voi olla esimerkiksi ote taloyhtiön kokouspöytäkirjasta, ja siitä tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
  • Energiayhteisön perustamisesta vastaavan henkilön tiedot.
  • Kiinteistön kulutuksen käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka.
  • Kiinteistön sähköntuotannon käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka. Seiverkot perustaa tämän, kun voimalaitoksen toimittaja on ilmoittanut tuotannon liittämisestä.
  • Energiayhteisön jäsenten kulutuksen käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka. Lisäksi ilmoitetaan, millä jako-osuudella tuotanto jaetaan per asunto sekä jaetaanko tuotanto SMA- vai SMB-menetelmällä. Jako-osuuksien summan tulee olla 100 prosenttia ja ne merkitään kahdella desimaalilla.
 • Jos kaikki menee mallikkaasti, Seiverkot ilmoittaa energiayhteisön olevan perustettu kahden viikon kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Tästä eteenpäin energiayhteisön jäsenet voivat hyödyntää tuotettua energiaa.
 • Energiayhteisön jäsenet voivat tarkastella Datahub-asiakasportaalissa tuottamansa ja myymänsä energian määriä.

 

Mitä energiayhteisön perustaminen edellyttää

 • Kaikki sähkönkäyttöpaikat ovat yhden sähköliittymän yhteydessä.
 • Kohde sijaitsee saman kiinteistön tai kiinteistöryhmän alueella.
 • Käyttöpaikoilla on voimassa oleva verkkopalvelusopimus, pientuotannon ostosopimus sekä sähkön mittaus.
 • Ilmoitus tuotantolaitteiston liittämisestä on annettu ja käsitelty sähköverkkoyhtiössä.
 • Tuotantoteho on alle 1 MVA.
 • Taloyhtiö on päättänyt ylijäämäsähkön jakotavasta hyvityslaskentaa varten.

Kirjoittanut 7.3.2023
Seiverkot Oy

Ajankohtaista

30.4.2024 | Ajankohtaista

Anna kommenttisi sähköverkon kehittämissuunnitelmaan

30.5.2024 | Ajankohtaista

Vuoden 2024 toinen sponsorointihakukierros on käynnissä 30.9. saakka

20.5.2024 | Ajankohtaista

Lue toukokuun 2024 asiakasuutiskirje

15.5.2024 | Ajankohtaista

Ota käyttöösi vaivaton e-lasku ja osallistu samalla arvontaan!

Kaikki uutiset