Laajennettu Kärmeskydön sähköasema turvaa toimitusvarmuutta ja tulevaisuuden kapasiteettia

13.4.2023 | Ajankohtaista

Sähköverkkoyhtiö Seiverkkojen omistaman Kärmeskydön sähköaseman ympäristössä on näkynyt viime ja tänä vuonna rakennustöitä sekä sähköaseman laajennuksen että uuden voimajohtolinjan rakentamisen vuoksi. Uudistukset parantavat entisestään sähkön toimitusvarmuutta sekä varautumista sähkönkulutuksen lisääntymiseen alueella tulevaisuudessa.

Seinäjoella Itäväylää ajaessa ei välttämättä arvaisikaan, miten monta tärkeää ja ihmisten arkeen vaikuttavaa asiaa väylän varrella sijaitsevan Kärmeskydön sähköaseman aitojen sisä- ja ulkopuolella tapahtuu.  Aivan sähköaseman vieressä kulkee EPV Alueverkon voimajohto, jonka 110 kilovoltin jännite tulee Kärmeskydön sähköasemalle. Seiverkot muuntaa sähköasemalla jännitteen 20 kilovolttiin, jonka jälkeen sähköä voidaan jakaa ympäri kaupunkia. 20 kilovoltin kaapeliverkossa sijaitsee useampi muuntamo, ja niissä jännite muunnetaan omakotitaloihin sopivaksi eli 400 volttiin.

EPV Alueverkko on rakentanut alueella sijaitsevaan voimajohtoonsa kaikkiaan seitsemän uutta pylvästä, joiden kautta 110 kV:n voimajohto yhdistyy rengasmaisesti lähellä sijaitsevaan Fingridin kantaverkkoon. Uusi voimajohto ulottuu Kärmeskydön asemalta Ämmäläntien suuntaan, ja se valmistui maaliskuussa 2023.

Uuden voimajohtolinjan rakentaminen on vaatinut kaivuu- ja maanrakennustöitä myös Kärmeskydön sähköaseman aitojen sisäpuolella. Tässä yhteydessä Seiverkot hyödynsi alueella tehtyjä kaivauksia ja laajensi Kärmeskydön sähköasemaa.

”Koska voimajohdon rakentamisen vuoksi alueella täytyi muutoinkin tehdä kaivuutöitä, näimme järkeväksi yhdistää kaksi projektia. Tässä yhteydessä teimme sähköasemalle tarvittavat maanrakennustyöt, putkitukset ja varaukset toista 110 / 20 kV:n päämuuntajaa varten. Tämä varaus taas mahdollistaa sähköaseman kapasiteetin tuplaamisen tulevaisuudessa”, kertoo Seiverkkojen verkkojohtaja Martti Ijäs.

Kärmeskydön sähköasema valmistui vuoden 2016 lopulla, eli kyse on verrattain uudesta sähköasemasta. Nyt tehdyn laajennuksen tarkoituksena on varautua alueen kehittymiseen tulevaisuudessa.

”Kaavoituksessa on varattu alueita sekä asutuksen että teollisuuden laajanemiselle tulevaisuudessa, mikä vaatii lisää kapasiteettia myös sähkön siirtoyhteyksiltä. Kärmeskydön laajennus on tehty seuraavaa 40 vuotta silmällä pitäen ja se palvelee koko eteläisen Seinäjoen sähkön toimitusvarmuutta.”

EPV Alueverkon rakentama uusi rengasmainen voimajohto mahdollistaa sen, että sähkönsyöttö tulee Kärmeskydön sähköasemalle jatkossa kahdesta suunnasta.

Uusi rengasyhteys tukee toimitusvarmuutta

Myös EPV Alueverkon rakentamalla uudella voimajohdolla on niin ikään tärkeä merkitys Seiverkkojen toimitusvarmuuden näkökulmasta.

”Uusi rengasmainen voimajohto mahdollistaa sen, että sähkönsyöttö tulee Kärmeskydön sähköasemalle jatkossa kahdesta suunnasta. Näin pystymme esimerkiksi häiriö- tai kunnossapitotilanteissa kierrättämään sähköt tarvittaessa toista reittiä.  Tämä ratkaisu ei palvele pelkästään Kärmeskydön asemaa, vaan myös Seinäjoen voimalaitosalueen ja Soukkajoen sähköasemia”, Ijäs taustoittaa.

EPV Alueverkko on osa EPV Energiaa, jonka yksi omistajista Seinäjoen Energia on. Tämän omistajuuden kautta Seinäjoen Energia ja Seiverkot omistaa myös osan EPV Alueverkosta.

”Seiverkot on yksi merkittävistä asiakkaistamme, jonka kanssa olemme kehittäneet alueen verkkoa hyvässä yhteistyössä ja sähkönsiirron käyttövarmuus huomioiden”, EPV Alueverkon toimitusjohtaja Jukka Rajala sanoo.

Kirjoittanut 13.4.2023
Seiverkot Oy

Ajankohtaista

30.4.2024 | Ajankohtaista

Anna kommenttisi sähköverkon kehittämissuunnitelmaan

30.5.2024 | Ajankohtaista

Vuoden 2024 toinen sponsorointihakukierros on käynnissä 30.9. saakka

20.5.2024 | Ajankohtaista

Lue toukokuun 2024 asiakasuutiskirje

15.5.2024 | Ajankohtaista

Ota käyttöösi vaivaton e-lasku ja osallistu samalla arvontaan!

Kaikki uutiset