Kuinka sähköenergia siirtyy voimalaitoksilta kuluttajille?

2.2.2022 | Ajankohtaista

Kirjoitus on osa “Tunnetko jo Seiverkot” – kampanjaa

Kuinka sähköenergia siirtyy voimalaitoksilta kuluttajille?

Valtakunnallinen 400 kV ja 220 kV (kilovoltin) kantaverkko muodostaa Suomen sähköhuollon selkärangan ja siirtää sähköenergian voimalaitoksilta suurkuluttajille sekä jakelusähkölaitoksille. Kantaverkon muuntoasemilla jännite alennetaan 110 kV:iin alueellista sähkönjakelua varten. Paikallista sähkönjakelua varten 110 kV jännite alennetaan 20 kV:iin niin maaseudulla, kuin kaupunkien lähistöillä 110 kV / 20 kV sähköasemilla. Sähköaseman 20 kV johtolähtöjen varsille sijoitetuilla 20 kV / 400 V muuntamoilla jännite alennetaan pienjännitekuluttajalle sopivalle tasolle ja tuodaan katujen varsille sijoitettujen jakokaappien kautta asiakkaiden pääkeskuksiin.

110 kV / 20 kV sähköaseman kytkin-, ohjaus- ja suojalaitteiden avulla sähköenergia voidaan jakaa eri puolelle kaupunkia, sekä havainnoida johtolähdöillä mahdollisesti ilmenevät häiriöt ja erottaa ne nopeasti ja turvallisesti muusta sähkönjakeluverkosta. Kaukokäyttölaitteiden avulla informaatio sähköasemalla tapahtuvista häiriöistä, sekä mittalaitteiden ja kytkinlaitteiden tiedoista saadaan siirrettyä sähkövalvomoon.

Seiverkot Oy:llä on 6 kpl 110 kV / 20 kV sähköasemia, jotka sijaitsevat Seinäjoen kantakaupungin liepeillä. Nykyaikainen sähköasema sulautuu hyvin kaupungin rakennettuun ympäristöön ja arkkitehtuuriin. Sähköaseman näkyvimpiä osia ovat asemalle tulevat 110 kV ilmajohdot ja pylväsrakenteet.

Kaupungin kasvaessa ja kehittyessä myös sähköasemia on saneerattava ja uusittava. Juuri saneeratut Myllykosken ja Itikan sähköasemat, sekä tuleva Kärmeskydön sähköaseman laajennus parantavat entisestään sähkön toimitusvarmuutta sekä varautumista sähkönkulutuksen lisääntymiseen.

 

 

Kirjoittaja Reijo Kankaanpää, käyttöinsinööri, Seiverkot Oy

Kirjoittanut 2.2.2022
Seiverkot Oy

Ajankohtaista

4.4.2024 | Ajankohtaista

Seiverkkojen vuosi 2023

2.2.2024 | Ajankohtaista

Ota käyttöösi vaivaton e-lasku ja osallistu samalla arvontaan!

1.6.2023 | Ajankohtaista

Vuoden 2023 toinen sponsorointihakukierros on käynnissä

Kaikki uutiset