Seiverkkojen vuosi 2023

4.4.2024 | Ajankohtaista

Sähköverkkoyhtiö Seiverkkojen vuoteen 2023 mahtui monenlaista aina investoinneista asiakastyytyväisyystutkimukseen ja varautumiseen.

Vuonna 2023 Seiverkkojen sähkön siirron määrä oli 457 GWh, ja se laski 0,8 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Uusia liittymäsopimuksia tehtiin 67 kappaletta, ja uusia käyttöpaikkoja tuli 178 kappaletta. Sähkön siirron asiakkaita Seiverkoilla on yhteensä 27 796 asiakasta, ja siirtoverkkojen pituus on 1 169 kilometriä. Asiakashinnat pysyivät ennallaan vuoden 2023 aikana.

Sujuvan ja toimitusvarman sähkönsiirron varmistaminen on yksi Seiverkkojen tärkeimmistä tehtävistä. Seiverkot panosti toimitusvarmuuteensa investoimalla jakeluverkon ylläpitämiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen. Sähköverkon merkittävimmät rakennuskohteet vuonna 2023 olivat Pajuluoman ja Hallilanvuoren asuinalueiden laajennukset sekä sähköverkon saneeraukset Kasperissa ja Törnävällä. Uutta sähköverkkoa rakennettiin 37 kilometriä. Maakaapelointiaste pienjänniteverkossa pysyi 93 prosentissa, ja keskijänniteverkossa maakaapelointiaste nousi 70 prosenttiin. Merkittävimmät hankkeet olivat mittauksissa siirtyminen varttimittaussarjoihin ja konsernin eri liiketoimintojen mittausten kehittäminen.

Sähkönjakelun laatua mitataan SAIDI- ja SAIFI-luvuilla. SAIDI osoittaa vuoden aikana tapahtuneiden jakeluhäiriöiden keskimääräisen keston per asiakas, SAIFI puolestaan ilmaisee keskimääräisen keskeytysten määrän kullekin asiakkaalle. Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI) oli vuonna 2023 11 minuuttia. Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) oli 1 kappaletta. Vuoden suurin tuntiteho oli 79,1 MW, ja se mitattiin 27.11.2023 kello 16–17.

Seiverkoille kiitosta asiakkailta

Innolinkin ja Adato Energian toteuttamassa energiayhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa Seiverkot pärjäsi erinomaisesti. Seiverkkojen asiakastyytyväisyysindeksi oli korkein kyselyyn osallistuneista verkkoyhtiöistä. Etenkin vastuullisuus, asiakaspalvelu ja vikojen korjausnopeus saivat asiakkailta kiitosta.

Varautuminen ja huoltovarmuus ovat puhuttaneet erityisen paljon viime vuosina epävarman maailmantilanteen takia. Seiverkoilla on valmiina varautumis- ja valmiussuunnitelmat erilaisten häiriötilanteiden varalle. Sähkölinjojemme korkea maakaapelointiaste ja rengasmainen sähköverkkomme turvaavat sähköenergian toimitus- ja huoltovarmuutta.

Voit tutustua tarkemmin Seiverkkojen vuoteen 2023 Seinäjoen Energian vuosi- ja vastuullisuuskatsauksesta: Seinäjoen Energian vastuullisuus- ja vuosikatsaus 2023

Kirjoittanut 4.4.2024
Seiverkot Oy

Ajankohtaista

17.6.2024 | Ajankohtaista

Asiakaspalvelun juhannuksen ja kesän aukioloajat

7.6.2024 | Ajankohtaista

Kiitos sähköverkon kehittämissuunnitelman kommenteista

30.5.2024 | Ajankohtaista

Vuoden 2024 toinen sponsorointihakukierros on käynnissä 30.9. saakka

Kaikki uutiset