Seiverkkojen vuosi 2022

31.3.2023 | Ajankohtaista

Sähköverkkoyhtiö Seiverkkojen vuoteen 2022 mahtui monenlaista aina investoinneista uusien järjestelmien käyttöönottoon sekä sähköpulaan varautumiseen.

Vuonna 2022 sähköverkkoyhtiö Seiverkkojen sähkön siirron määrä oli 461 GWh, ja se laski vajaat kaksi prosenttia edellisen vuoden tasosta. Sähkön siirron asiakkaita on yhteensä 27 618 asiakasta, ja siirtoverkkojen pituus on 1 143 kilometriä. Asiakashintoja ei korotettu vuoden 2022 aikana.

Sähkönjakelun laatua mitataan SAIDI- ja SAIFI-luvuilla. SAIDI osoittaa vuoden aikana tapahtuneiden jakeluhäiriöiden keskimääräisen keston per asiakas, SAIFI puolestaan ilmaisee keskimääräisen keskeytysten määrän kullekin asiakkaalle. Vuonna 2022 sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI) oli 8 minuuttia. Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) oli 2 kappaletta. Vuoden 2022 suurin tuntiteho oli 10.1.2022 82,7 MW.

Sujuvan ja toimitusvarman sähkönsiirron varmistaminen on yksi Seiverkkojen tärkeimmistä tehtävistä. Seiverkot panosti vuonna 2022 toimitusvarmuuteensa investoimalla jakeluverkon ylläpitämiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen. Tärkeimmät investointikohteet vuonna 2022 olivat Ruukintien jatkeen 20 kV kaapelointi, Axel Mörnen kadun kaapelointi, Myllysaaren sillan alueen 20 kV kaapelointi sekä Kasperin Marjaviidan alueen 20 kV kaapelointi.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin myös Kärmeskydön sähköaseman laajennus sekä 110 kV:n rengasyhteyden rakentaminen yhteistyössä EPV Alueverkon kanssa. Nämä ratkaisut parantavat entisestään sähkön toimitusvarmuutta sekä varautumista sähkönkulutuksen lisääntymiseen alueella tulevaisuudessa. Lisäksi viime vuoden aikana rakennettiin yhdeksän muuntamoa, yli yhdeksän kilometriä 20 kV maakaapelia sekä yli 27 kilometriä 0,4 kV maakaapelia.

Kehittäminen ja varautuminen tärkeässä roolissa

Vuoden 2022 aikana toteutettiin sähköverkon kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvattiin toimenpiteitä, joita sähköverkkoon on jo tehty ja mitä tullaan tekemään, jotta sähköverkko vastaa sähkömarkkinalain vaatimuksia säävarmasta sähköverkosta. Ensimmäistä kertaa myös asiakkailla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja antaa kommentteja siitä. Kommentteja saatiin yhteensä viisi kappaletta.

Varautuminen ja huoltovarmuus puhuttivat erityisen paljon vuonna 2022. Seiverkoilla on valmiina varautumis- ja valmiussuunnitelmat erilaisten häiriötilanteiden varalle. Myös sähkölinjojemme korkea maakaapelointiaste sekä rengasmainen sähköverkkomme turvaavat sähköenergian toimitus- ja huoltovarmuutta.

Vuoden 2022 aikana varautumissuunnitelmiamme päivitettiin mahdolliseen sähköpulaan liittyen. Sähköpulaan liittyvää varautumista käytiin lävitse eri sidosryhmien, kuten Seinäjoen kaupungin ja pelastusviranomaisten kanssa. Lisäksi sähköpulaan varautumisesta viestittiin Seinäjoen Energian ja Seiverkkojen verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Seinäjoen kaupunki ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestivät lisäksi kaikille avoimia infotilaisuuksia sähkökatkoihin varautumisesta Seinäjoella.

Datahub onnistuneesti käyttöön

Valtakunnallinen Datahub-järjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön helmikuussa 2022. Kyseessä on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, joka parantaa sähkönkäyttäjien, sähkönmyyjien ja sähköverkkoyhtiöiden tiedonvaihtoa ja toimintaa.

Asiakas voi tarkastella Datahubin asiakasportaalissa sähkönkäyttöpaikkaansa ja sähkösopimuksiin liittyviä tietoja.

 

Voit tutustua tarkemmin Seiverkkojen vuoteen 2022 Seinäjoen Energian vuosi- ja vastuullisuuskatsauksesta, jonka löydät täältä.

Kirjoittanut 31.3.2023
Seiverkot Oy

Ajankohtaista

30.4.2024 | Ajankohtaista

Anna kommenttisi sähköverkon kehittämissuunnitelmaan

30.5.2024 | Ajankohtaista

Vuoden 2024 toinen sponsorointihakukierros on käynnissä 30.9. saakka

20.5.2024 | Ajankohtaista

Lue toukokuun 2024 asiakasuutiskirje

15.5.2024 | Ajankohtaista

Ota käyttöösi vaivaton e-lasku ja osallistu samalla arvontaan!

Kaikki uutiset