Sähköverkon kehittämissuunnitelma esille toukokuussa

25.4.2022 | Ajankohtaista

Sähköverkkoa kehitetään, rakennetaan ja ylläpidetään niin, että se vastaa sähkömarkkinalain vaatimuksia. Suunnittelutyö tulee asiakkaiden nähtäville, ja kyselylomake kommentteja ja lausuntoja varten julkaistaan toukokuussa.

Sähkönjakeluverkkoyhtiöiden on palautettava Energiavirastolle sähköverkon kehittämissuunnitelma kahden vuoden välein. Suunnitelmassa katsotaan mitä edellisinä vuosina on tehty ja esitellään tulevaisuuden suunnitelmia.
Tästä vuodesta alkaen Energiavirastolle palautettavan suunnitelman lisäksi kehittämissuunnitelma tulee esille ensimmäistä kertaa myös asiakkaille ja keskeisille sähköverkon käyttäjille. Asiakkailla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja siihen, kuinka sähköverkkoa tullaan jatkossa kehittämään ja ylläpitämään. Suunnitelmista on myös mahdollisuus jättää omat lausuntonsa ja kommenttinsa. Kuulemisaikaa on kuukausi. Nettilomake tulee esille toukokuussa.

Kommentteja odotetaan mielenkiinnolla

Seiverkot Oy:llä on yli 27 000 asiakasta, joille yhtiöllä on ollut tarjota toimitusvarmaa sähköä. Alueen sähkökatkot ovat olleen lyhyitä ja niitä on ollut koko maata ajatelleen keskimääräistä vähemmän.
Myös hinnoittelu on Seiverkot Oy:llä kohtuullista.

Seiverkot Oy toivoo eri käyttäjäryhmiltä kehittämissuunnitelmaan palautetta. Yhtiössä odotetaan mielenkiinnolla, miten asiakkaat heidän toimintansa kokevat ja ovatko he yhtiössä pystyneet selkeästi kertomaan suunnitelmistaan.
Suunnitelma auttaa lisäksi hahmottamaan sähköverkkoyhtiön kehittämistyötä käyttäjille eli sitä, miten verkostoa suunnitellaan ja kuinka tulevaisuuden näkymiin perehdytään.

Kehittämissuunnitelman kuusi osaa

1. Strateginen ennuste
Miten sähköverkkoyhtiön toimintaympäristö tulee muuttumaan. Ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset. Tuleeko asiakkaat tai energiankulutus lisääntymään vai vähentymään.
2.  Lähtökohdat
Minkä tyyppisiä asiakkaita ja sähköverkkoja toiminta-alueella on. Millä tapaa sähköä jakelualueella käytetään.
3. Sähkönjakeluverkoston rakentamiseen käytettävien ratkaisujen kustannusvertailu
Asiakkaiden ja sähköverkkokartoituksen jälkeen kartoitetaan teknisiä ratkaisuja ja käydään läpi kustannusvertailuja. Asiakkaiden, niin omakotiasujien kuin teollisuuden, halutaan näkevän yhtiön kustannustehokkuuden.
4. Pitkän tähtäimen suunnitelma
Miltä toiminta näyttää 10 vuoden päästä ja minkälaisia vaatimuksia toimintaan sisältyy.
5. Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet
Kerrotaan suunnitelmissa olevat seuraavan parin vuoden aikana tehtävät konkreettiset kehittämistoimenpiteet.
6.  Jo tehdyt toimenpiteet
Kerrotaan parin edellisen vuoden aikana tehdyt tekniset ja lain vaatimukset täyttävät toimenpiteet.

Kirjoittanut 25.4.2022
Seiverkot Oy

Ajankohtaista

17.6.2024 | Ajankohtaista

Asiakaspalvelun juhannuksen ja kesän aukioloajat

7.6.2024 | Ajankohtaista

Kiitos sähköverkon kehittämissuunnitelman kommenteista

30.5.2024 | Ajankohtaista

Vuoden 2024 toinen sponsorointihakukierros on käynnissä 30.9. saakka

Kaikki uutiset